ЕТИКЕТ ПРИНТ
        ЗА НАС     ПОЛИГРАФИЯ     ГАЛЕРИЯ     КОНТАКТИ   
 
 
    Предмет на
      дейност

За нас >> Предмет на дейност
 
ЕТИКЕТ ПРИНТ е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, създадено през 1992 г. като една от първите частни печатници в гр. Варна. Дружеството има за основен предмет на дейност отпечатване на етикети, опаковки, висококачествена цветна рекламна продукция, книги, списания и др. От 2002 г. печатницата е сертифицирана по международния стандарт за качество DIN EN ISO 9001:2000. Внедрената система за управление на качеството се базира на стандарти и утвърдени точни правила и организационни връзки - както с контрагентите, така и в рамките на фирмата. Процесите по договаряне, дизайн, производство и продажби се управляват в съответст-
вие със световния опит и изискванията на стандарта ISO 9001. ЕТИКЕТ ПРИНТ предлага на своите многобройни клиенти пълен цикъл услуги – от идеята до завършения продукт, които се осъществяват в съответните производствени звена:
• сектор предпечатни процеси - компютърна обработка и дизайн
• сектор печатни процеси - офсетов и специален печат
• сектор довършителни процеси - изделията придобиват окончателен вид
До края на 2009 г. предстои оборудването на печатницата с нови високотехнологични полиграфически машини на японската фирма KOMORI, което ще даде възможност да се отговори на все по-големите изисква-
ния за качество и срок на извършвани-
те тук услуги.
www.etiketprint.net © 2007г Етикет Принт ЕООД. Всички права запазени.